Hôpital, Monaco - 2014

AIA architectes
Kaupunki - Hôpital, Monaco - 2014 - 1
Kaupunki - Hôpital, Monaco - 2014 - 2
Kaupunki - Hôpital, Monaco - 2014 - 3
Kaupunki - Hôpital, Monaco - 2014 - 4
Kaupunki - Hôpital, Monaco - 2014 - 5