Groupe scolaire, Paris 18 - 2015

WRA architectes
Kaupunki - Groupe scolaire, Paris 18 - 2015 - 1
Kaupunki - Groupe scolaire, Paris 18 - 2015 - 2